Kompletné údaje organizácie

Názov: Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu
Sídlo: Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
Právna forma: Nezisková organizácia
IČO: 42247748
DIČ: 2023443972
Štatutár: Ing. Monika Hudáčková, predseda predstavenstva
SK NACE: 94999 Činnosti ostatných členských organizácií
Dátum vzniku: 8.3.2012
Registrácia: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Číslo spisu: 10337/2012/SCR
Bank. spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.
IBAN (int. účet) SK48 5600 0000 0043 0432 0001
IBAN (dot. účet) SK79 5600 0000 0043 0432 4002
Dodacia adresa: Obecný úrad Klokočov, Klokočov 54, 072 31 Vinné

Zemplínska oblastná organizácia
cestovného ruchu
Námestie osloboditeľov 30
071 01 Michalovce

T: +421 918 473 656
IČO: 42247748
DIČ: 2023443972