Vodná zážitková cesta v Oboríne

Vodná zážitková cesta v Oboríne premení každého návštevníka na dobrodruha v džungli. Náučný chodník s dĺžkou 3,2 km sa nachádza na mŕtvom ramene rieky Laborec a okrem neho vás prevedie aj mokraďou a močiarom. O nefalšovaný zážitok sa postará drevená lávka a všadeprítomné kvákanie žiab a vtáčí spev. Ten, kto sa túži pozrieť na močiare z vtáčej perspektívy, môže vystúpiť na vyhliadkovú vežu.

Vodná zážitková cesta v Oboríne sa nachádza na území CHKO Latorica a je súčasťou chráneného areálu Oborínske jamy. Okolité lužné lesy patria do novovyhlásenej prírodnej rezervácie Oborínsky luh a keďže chodník sa rozprestiera v Chránenom vtáčom území Medzibodrožie, chránené je tu aj vtáctvo.

Informácie o lokalite

Vyhliadkové plavby

Spúšťanie plavidiel

Požičovňa e-bikeov

Ubytovanie