Vinianske jazero

Vinianske jazero sa nachádza sa len pár kilometrov za obcou Vinné a patrí medzi obľúbené letné destinácie mnohých Slovákov. Predstavuje ideálne miesto na rekreáciu, avšak málokto vie, ako a kedy vzniklo.

V 18. storočí bola na mieste dnešného jazera lúka, ktorú vtedajší obyvatelia Vinného nazývali Blaco, teda Malé Blato. To zrejme potvrdzovalo fakt, že táto lokalita bola močaristá. O premenu slatiny na jazero sa koncom 19. storočia postarali Sztárayovci. Jazero, ktoré malo byť pôvodne rybníkom, vzniklo vytvorením umelej hrádze a privedením vody z Vinanskeho potoka.

Zaujímavosťou je, že český kartograf a geograf Karel Kuchař zaradil v roku 1932 túto vodnú plochu nesprávne medzi jazerá. Toto označenie sa používa dodnes, a preto aj v 21. storočí chodíme na Vinianske jazero a nie na Viniansky rybník.

Informácie o lokalite

Vyhliadkové plavby

Spúšťanie plavidiel

Požičovňa e-bikeov

Ubytovanie