Leleský konvent a Most sv. Gottharda

Juhovýchod Slovenska je preslávený tokajským vínom, ale milovníci a znalci histórie ho navštevujú aj kvôli pamiatkam. Pýchou obce Leles je kláštor premonštrátov z 12. storočia, ktorý bol tzv. hodnoverným miestom, teda miestom, kde sa dali overovať úradné listiny a svoje sídlo tu mal aj Leleský konvent. Súčasťou celého sakrálneho komplexu je premonštrátsky kláštor, kostol Nájdenia sv. Kríža a kaplnka sv. Michala.

Informácie o lokalite

Vyhliadkové plavby

Spúšťanie plavidiel

Požičovňa e-bikeov

Ubytovanie