Drevený kostolík v Inovciach

Cerkva svätého Michala archanjela sa nachádza iba niekoľko kilometrov od dreveného kostolíka v Ruskej Bystrej. Jedna z najmenších drevených cerkví na Slovensku bola postavená v roku 1836 a z polovice 19. storočia pochádza aj ikonostas. Práve ten je dôkazom toho, že kostolík je naozaj malý. Kvôli nedostatku priestoru nebolo možné v interiéri osadiť kompletný ikonostas, ktorému chýba rad prorokov a Ukrižovanie.

Okrem samotného kostolíka je pôsobivé aj okolie. Na svahu za chrámom leží cintorín a areálu dominujú mohutné lipy. Tak ako drevený kostolík v Ruskej Bystrej, aj chrám sv. Michala archanjela v Inovciach je od roku 1968 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku Slovenskej republiky.

Informácie o lokalite

Vyhliadkové plavby

Spúšťanie plavidiel

Požičovňa e-bikeov

Ubytovanie